Adam Donovan

Donovan

3D kino pre uši, veda ako umenie, umenie ako veda. Zabudnite na multimédiá: keď je niekto schopný prepojiť zvuk, technológie a vedu ako Adam Donovan, už je oveľa presnejšie  nazývať ho hybrid media artist. Využíva robotické sochy, nelineárnu akustiku, prostredie počítačových hier, filmársky tracking, pričom asi netreba dodávať, že k strojom a technike pristupuje úplne inak ako ktokoľvek iný. Je to kreatívny hacking, cracking. Na NEXTe Adam Donovan rozbalí svoju performance Psychophysics Machines. Tú tvorí niekoľko interaktívnych zvukových sôch/robotov s rotujúcimi smerovými reproduktormi, ktoré prevrátia naruby zaužívaný spôsob počúvania hudby.

 
http://adamdonovan.net

Miesto

A4 - priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2 (YMCA)
Bratislava

NextSocial