Opening Performance Orchestra

opo

Sedemčlenný súbor, ktorý sa takmer po dvoch dekádach neverejných hudobných i mimohudobných aktivít od roku 2006 systematicky venuje vlastnej hudebnej tvorbe. Hlukový konceptualismus, hlásiaci sa k výbojom avantgardy 20. storočia i japonskej noise music, je založený na myšlienke tzv. fraction music a na slogane „žiadne melódie – žiadne rytmy – žiadne harmónie“. Výsledkom sú vlastné autorské skladby, ako aj reinterpretácie skladieb spriaznených autorov (napr. Hiroshiho Hasegawu, Milana Knížáka alebo Johna Cagea). Na NEXTe zahrá OPO skladbu Fraction Music VII. V cykle Fraction Music pracuje orchester vždy so zvukovým materiálom nazbieraným za určité obdobie. Zaznievajú tu zvukové zdroje a útržky z rôznych vlastných nahrávok alebo hotových skladeb minulého roka, pričom pôvodný materiál je podrobený zvukovej deštrukcii v duchu spomínaného sloganu.

http://www.o-p-o.cz

Miesto

A4 - priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2 (YMCA)
Bratislava

NextSocial