–> 18.20 Myriam Bleau Artist Talk –> SNG

myriam

Prezentácia projektu Soft Revolvers kanadskej umelkyne s následnou diskusiou. V rámci Hackathonu v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Miesto

A4 - priestor súčasnej kultúry
Karpatská 2 (YMCA)
Bratislava

NextSocial