–> 18.20 Myriam Bleau Artist Talk –> SNG

myriam

Prezentácia projektu Soft Revolvers kanadskej umelkyne s následnou diskusiou. V rámci Hackathonu v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

Venue

A4 - Space for Contemporary Culture
Karpatská 2 (YMCA Building)
Bratislava
Slovakia

NextSocial